CLB Chat

 

Activiteiten

 

Handel is springlevend en klaar voor de toekomst

Het studieaanbod Handel verdwijnt niet in de toekomst.
De studierichtingen binnen het handelsonderwijs krijgen met de onderwijshervorming een nieuwe benaming. Achter de nieuwe benamingen zitten nieuwe inhouden. Leerlingen én leerkrachten in het handelsonderwijs zijn ondernemende denkers, durvers en doeners. De West-Vlaamse handelsscholen beklemtonen de kracht van het handelsonderwijs: nu maar ook in de toekomst.
Het handelsonderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen is meer dan ooit springlevend.
Eén op de vijf (!) leerlingen in Vlaanderen kiest voor een studierichting tso binnen het studiegebied Handel. De brede vorming en uitgesproken aandacht voor vreemde talen, toegepaste economie en toegepaste informatica spreekt jongeren aan. Leerlingen die kiezen voor een professionele bacheloropleiding Bedrijfsmanagement behalen gemiddeld een hoog studierendement van 68 %. Leerlingen die vanuit de studierichting Informaticabeheer kiezen voor een professionele bacheloropleiding Toegepaste informatica behalen gemiddeld een mooi studierendement van 61 %. De recente hervorming van de arbeidsmarktgerichte opleidingen Kantoor en Verkoop binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt een positieve weerklank op het werkterrein. Meer aandacht voor leren op de bedrijfsvloer zorgt voor een betere aansluiting op de noden van de arbeidsmarkt. Leraren die zelf stage volgen in het bedrijfsleven maken van leraren goede leercoaches op de arbeidsvloer. Deze opleidingen hebben wel degelijk voeling met de arbeidsmarkt. De handelsscholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijven ambitieus. Stilstaan is geen optie. Vooruitdenken en handelen is ons motto.De nakende onderwijshervorming daagt ons uit. Wij zijn springlevend en zullen enthousiast op de ingeslagen weg verder gaan en een bijdrage leveren aan de onderwijshervorming. Ouders en leerlingen kunnen gerust zijn: het handelsonderwijs verdwijnt niet, maar is meer dan ooit innoverend en ondernemend!

 

Kiezen voor handelsonderwijs blijft een stap in de goede richting!

De modernisering van het secundair onderwijs kwam gisteren in de kranten aan bod. Er wordt gefocust op de schrapping van studierichtingen in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Zo staat er te lezen dat de studierichting Handel verdwijnt. Wie de conceptnota goed leest, zal merken dat er geen sprake is van het verdwijnen van de studierichting Handel. De studierichtingen binnen het handelsonderwijs worden nog sterker geprofileerd en er komen nieuwe benamingen. Zo zal de derde graad Handel omgedoopt worden tot Communicatie en marketing. De studierichtingen Kantoor en Verkoop zullen in de toekomst Organisatie-ondersteuning en Distributie-ondersteuning noemen. Ondertussen blijven wij sterk en kwaliteitsvol bedrijfseconomisch onderwijs aanbieden zodat onze leerlingen, afhankelijk van hun vooropleiding, voorbereid zijn op hoger onderwijs of onmiddellijke tewerkstelling.

Slotevent Testkaravaan met...Johan Museeuw!

Op dinsdag 31 mei vond het slotevent plaats van de Testkaravaan. Alle 27 deelnemers, die zich gedurende tien dagen engageerden om duurzaam naar school te komen, maakten kans op een mooie prijs. Niemand minder dan Johan Museeuw kwam de winnaars bij ons op school bekend maken. Hr. Desmet kreeg een waardebon voor de aankoop van streekproducten. Verder ging mw. Rosseel aan de haal met een mooie fietstas. De grootste geluksvogel was hr. Tytgat, die een elektrische fiets won! We wensen hem van harte proficiat met deze prijs, en willen ook een pluim geven aan alle andere personeelsleden en leerlingen die duurzaam naar school komen!