Project werkplekleren met 5 Office en Logistiek in DistriMedia, Tielt

Op maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018 mochten wij, klas 5 OL, stage lopen bij DistriMedia.
We kregen eerst uitleg van de logistiek verantwoordelijke mevrouw E. Hesters. Ze vertelde o.a. over het ontstaan en de huidige organisatie van het bedrijf, over de producten die ze verhandelen vooral boeken en schoolmateriaal. Vroeger deden ze de logistieke taken voor Uitgeverij Lannoo en nu voor nog vele andere klanten. Er zijn 2 grote klantengroepen nl. B2B, dit is business to business en B2C, business to consumers.

Tejo

Op maandag 19 februari was er een gastspreker, Mw. Lidwien Van de Heide, vrijwilligster van TEJO. TEJO staat voor ‘therapeuten voor jongeren’. Zij richtte TEJO zowel in Brugge als in Roeselare op. Deze boeiende voordracht kaderde in het project rond psychisch lijden in de godsdienstles van het zesde jaar. De leerlingen van 5 OMC hebben deze voordracht ook gevolgd, want zij hebben tijdens de warmste week geld ingezameld voor TEJO. Het was een zeer boeiende voordracht waar we heel wat informatie kregen over de organisatie.

Film 'Captain Fantastic'

Op dinsdag 30 januari mochten de leerlingen van het 3e t.e.m. het 7e jaar genieten van de film ‘Captain Fantastic. Het is een film waarbij de plot zich langzaam ontvouwt.
Een familie keert zich af van de ‘fascistische kapitalistische maatschappij’ en kleedt zich dan ook in de meest fantasierijke outfits. Ze gaan op roadtrip met hun oude bus doorheen de Verenigde Staten.
Vader Ben voedt de kinderen alleen op na het overlijden van zijn vrouw. Dit op een niet-traditionele manier. Hij wil niet in de maatschappij leven waar altijd om de waarheid heen wordt gepraat om de kroost te beschermen.
De film gaf de leerlingen heel wat stof tot nadenken.