Home | Studieaanbod | 1e graad

1e graad

Inhoud
De eerste graad wordt gekenmerkt door:

 • bijzondere aandacht voor Nederlands, Frans en wiskunde,
 • reeds twee uren handel in het eerste jaar,
 • geïntegreerd gebruik van de computer in meerdere vakken,
 • digitale borden,
 • 1 namiddag per week begeleid zelfstandig leren in het open leercentrum,
 • dactylografie op de computer,
 • initiatie Internet en e-mail,
 • studiebegeleiding "Leren leren",
 • leefsleutels voor jongeren,
 • bijlessen wiskunde in het eerste en tweede jaar,
 • onthaaldag en kennismakingsdriedaagse.

Lessentabel 

 

Toekomstmogelijkheden
Na de eerste graad kunnen de leerlingen binnen onze school kiezen voor:
Technisch secundair onderwijs

Beroepssecundair onderwijs