Home | Algemeen | Onze troeven

We zijn een middelgrote school, op maat van de leerling, en bieden ...

 • sterk boekhoudkundige en informaticagerichte vorming
 • degelijk talenonderwijs, met nadruk op het communicatieve aspect
 • aandacht voor sociale vaardigheden
 • gratis bijlessen
 • kleine klasgroepen
 • praktijkgerichte aanpak (b.v. virtuele kantoren in 6 Office management en 7 Business support)
 • een geïntegreerd gebruik van de computer in meerdere vakken, vanaf het eerste jaar
 • 11 goed uitgeruste computerlokalen (+/- 250 computers) waar de leerlingen vrij kunnen oefenen
 • 20 tablets
 • digitale borden in de eerste en tweede graad 
 • vrij surfen op internet tussen de middag
 • eigen fietsen
 • voor de eerste graad: begeleid zelfstandig leren in het open leercentrum
 • de kans om je zegje te doen in de leerlingenraad
 • sport tussen de middag
 • inspraak van de ouders in de oudervereniging
 • leerkrachten die de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen
 • een waaier van culturele activiteiten: toneel- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen, musea ...
 • een blik op andere culturen
 • het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
 • en nog veel meer...