In het begin van elk schooljaar gaan de begeleidende leerkrachten op zoek naar enthousiastelingen die zich willen engageren om verscheidene keren te vergaderen en om activiteiten te organiseren.

Samen met de leerkrachten Mw. Billiouw, Mw. Decoster, Mw. Heyerick, Mw. Francoys, Mw. Ver Eecke en Mw. Vanhee organiseert de leerlingenraad elk jaar tal van activiteiten zoals een leuke actie rond Sinterklaas, Dag van de Jeugdbeweging, Gotcha, klassencompetities, Music For Life, Rode Neuzen … Alle ideeën komen van de leerlingen zelf. Niets moet, veel mag.

Daarnaast schenken we binnen de leerlingenraad ook aandacht aan het project Peer Support, want jongeren gaan in de eerste plaats met hun vragen en problemen bij leeftijdsgenoten (‘peers’) te rade. Ze zoeken steun bij elkaar. Peer Support is een manier van samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van eigen kennis, inzichten en ervaring. Via deze weg willen we een positief schoolklimaat bevorderen.

Wie meer informatie wil, kan zich richten tot de verantwoordelijke leerkrachten.

 LLNRAAD DEF2